INTERNET DAY 2020

Internet Việt Nam: Hiện thực hóa khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam

TẢI KỶ YẾU

Bối cảnh lựa chọn chủ đề

Internet Việt Nam: Hiện thực hóa khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam

Tại Việt Nam, năm 2020 được coi là là năm Chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động mạnh mẽ chuyển đổi số để tiến tới một Việt Nam số. Vào ngày 03/06/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030″. Quyết định nêu rõ, nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số là chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng số; tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số. Nhằm hưởng ứng quyết tâm mãnh liệt nhằm Chuyển đổi số bằng việc dấn thân sáng tạo công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam để xây dựng một quốc gia hùng cường, thịnh vượng trong thời đại số, Ban tổ chức Internet Day lần thứ9 quyết định chọn “Hiện thực hóa khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam” (Digital Transformation in Vietnam: from Aspiration to Reality) làm chủ đề chính của chương trình.

Internet Day 2020 - Hiện thực hóa Khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam

★★★★★★★★★★★

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUAN

Hội thảo:

01 phiên toàn thể (buổi sáng):

Phiên hội thảo toàn thể chuyên đề “ Hiện thực hóa khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam”

03 Phiên chuyên đề (buổi chiều):

Phiên chuyên đề 1:

Điện toán Đám mây trong quá trình Hiện thực hóa. Khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam;

Phiên chuyên đề 2:

Công nghệ 5G – Trung tâm của công cuộc chuyển đổi số;

Phiên chuyên đề 3:

Hệ sinh thái số mở- động cơ hạt nhân cho con tàu Chuyển đổi số Việt Nam.

Giới thiệu về Internet Day

Internet Day là sự kiện thường niên do Hiệp hội Internet Việt Nam chủ trì từ năm 2012 nhằm cổ vũ cho sự phát triển của Internet Việt Nam và kỷ niệm ngày Việt Nam chính thức hòa mạng Internet toàn cầu (ngày 19/11/1997). Internet Day đồng thời là diễn đàn mang tầm cỡ quốc gia để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Internet, viễn thông trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế về Internet, các cơ quan chính phủ, các nhà quản lý trong lĩnh vực internet/viễn thông, truyền thông, công nghệ thông tin gặp gỡ, trao đổi góp phần tìm ra các giải pháp tối ưu và hiệu quả nhằm thúc đẩy cho sự phát triển chung của internet tại Việt Nam trong thời kỳ mới.

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

INTERNET DAY QUA CÁC NĂM