KHÁCH MỜI & CHUYÊN GIA

Internet Day luôn là sự kiện quy tụy tụ được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực số, Internet, ICT, Viễn thông tại Việt Nam và Quốc tế, mang đến những chia sẻ đa chiều, hữu ích và cởi mở hướng đến một cái nhìn toàn diện, chân thực nhất về bức tranh chuyển đổi số, nhận diện những trở ngại, thách thức, đề xuất những giải pháp và sáng kiến đổi mới, sáng tạo nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam

TẢI KỶ YẾU